Послуги

  • Здійснення експорту та імпорту товарів і послуг подвійного призначення і військових товарів допущених до цивільного використання;
  • Участь в НДДКР з метою удосконалення існуючої, створення і виготовлення нової продукції військового призначення та подвійного використання;
  • Надання послуг з ремонту і технічного обслуговування озброєння та військової техніки;
  • Надання посередницьких послуг в сфері торгівлі товарами і послугами подвійного використання та військовими товарами допущеними до цивільного використання;
  • Надання інженерно-консультаційних послуг;
  • Сприяння в розробці і впровадженню у виробництво новітніх досягнень науки і техніки, прогресивних технологічних процесів;
  • Розробка, проектування і виробництво, в тому числі за кресленнями і документації замовника, різних типів авіаційних запчастин, вузлів і агрегатів.

Comments are closed